Prosaďte svůj talent v energetice

Pronikněte do problematiky energetických komunit

21.–23. října 2022

Impact Hub Brno

10 soutěžících týmů

Hackathon

Se svým týmem navrhnete prototyp aplikace, která energetickým komunitám pomůže se rozhodnout o jejím vytvoření, usnadní její provoz i správu, a poskytne jim přehled o dosažených úsporách energií. Aplikace také poskytne přehled o výrobě, spotřebě a množství sdílené elektřiny a bude motivovat členy komunity uspořit ještě vyšší náklady.

Konference pro veřejnost

Zorientujete se v aktuálních trendech energetiky, získáte nový pohled a informace z první ruky. Jak můžeme s energiemi hospodařit? Jak a proč využívat zelenou energii?

Řízená diskuze pro veřejnost

Probereme téma energetických komunit jak z pohledu majitelů nemovitostí, distributorů a dodavatelů energie, tak z pohledu laiků. Podíváme se na různé přístupy a vyslechneme si i názor veřejnosti.

Fun & relax zóna

Celý víkend si užijeme v moderním coworkingovém centru. Najdete tu všechno, co potřebujete – odpočinkovou zónu, občerstvení, herní koutek, virtuální realitu i klidné místo na spaní.

300 000 Kč ve hře
Vítězný tým získá 300 000 Kč za vytvoření finální verze prototypu aplikace (upravené na základě zpětné vazby od zákazníků po hackaferenci).
Přihlaste se

Pro koho je hackathon?

Máme velké plány a chceme vyřešit konkrétní potřeby energetických komunit v bytových domech. Za to vás propojíme se zástupci obcí nebo kapacitami v oboru energetiky. Kdo ví, třeba vám hackathon přinese externí spolupráci, stáž nebo přizvání k projektu.

Ekologové a inovátoři

Vývojáři a analytici

Studenti vysokých škol

Pracující v energetice

Firmy a startupy v energetice

Energetické komunity

Energetickou komunitou se rozumí bytové domy, které společně vlastní a provozují energetický zdroj – fotovoltaickou elektrárnu. Na konferenci si vysvětlíme nový model platný od nového roku, jeho výhody a vliv na distribuční síť. Po vás pak budeme chtít vytvořit prototyp aplikace pro energetické komunity, který bude postaven na představeném novém modelu.

Koho poznáte?

Martin Ander

Svaz moderní energetiky
Prezentace: Příklady fungování energetických komunit

Martin Ander je specialistou Svazu moderní energetiky na komunální projekty. Vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Osm let působil v pozici náměstka primátora města Brna pro rozvoj a životní prostředí. Inicioval přistoupení Brna k Paktu starostů a primátorů, které je spojeno se závazkem systematicky snižovat emise skleníkových plynů mimo jiné prostřednictvím rozvoje místní obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky. V posledních letech se v rámci práce pro SME věnoval také studiu příkladů podpory energeticky aktivních spotřebitelů v evropských zemích.

Laura Otýpková

Frank Bold
Prezentace: Příklady komunitní energetiky: co je možné v zahraničí (příklady z Nizozemí, Německa, Rakouska), co je možné u nás.

Laura Otýpková je právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie v expertní skupině Frank Bold. Jako expertka se věnuje se především transformaci energetiky od uhlí k čistým a udržitelným zdrojům a decentralizované výrobě energií. Podílela se na založení Unie komunitní energetiky. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala titul Ph.D. Během studia se zaměřovala především na správní a ústavní právo. Zkušenosti čerpala v advokátní kanceláři, na Ministerstvu spravedlnosti, v různých neziskových projektech a také jako skautka.

Jan Fousek

Asociace pro akumulaci energie
Prezentace: Příležitosti a bariéry v akumulaci energie a OZE

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.

Jan Palounek

TEDOM trading

Jan Palounek studoval Fakultu elektrotechnickou v Praze. Pracoval jako programátor v několika startupových projektech. V roce 2020 spoluzaložil společnost CEES, která se věnuje optimalizaci obchodu s elektřinou a poskytuje služby primárně malým a středním firmám vlastnící výrobní zdroje elektřiny. V roce 2022 proběhla akvizice společnosti skupinou TEDOM. Dnes se věnuje primárně vývoji algoritmů pro predikci a obchod s elektřinou a analýze obchodních příležitostí. Společnost TEDOM vyrábí kogenerační jednotky, má 500 zaměstnanců a působí v 50 zemích světa. Kogenerační jednotka, jakožto obvykle menší zdroj elektřiny a tepla má ambici stát se klíčovým prvkem decentralizované energetiky.

Jan Eisenreich

Působil v advokátních kancelářích Eversheds Sutherland a Vrána a Pelikán, poté založil vlastní právní start-up reagující na změnu občanského zákoníku. S ním díky digitalizaci dokumentů a automatizaci jejich tvorby změnil stanovy několika tisícům společenství vlastníků a bytových družstev v ČR. Honza poskytoval právní poradenství při zrodu předních fintech a kryptoměnových projektů v ČR. ​ Specialitou Honzy je právo nemovitostní a bytového spoluvlastnictví. Je předsedou Svazu českých, moravských a slezských SVJ v němž zastupuje zájmy společenství vlastníků jednotek – právnické osoby, která je často přehlížena.

Už je po všem. Pokračování příště?

Jak se konference a hackathon povedli? Co jsme se dozvěděli o energetických komunitách a jejich výhodách i úskalích? Jaký byl výstup z hackathonu a co by mohla umět aplikace pro budoucí účastníky komunit? Můžete mrknout na tiskovku od E.Onu

Přáli byste si s námi připravit podobnou akci?
Zajímají vás firemní partnerství a naše portfolio?

Budou bytovky vyrábět vlastní elektřinu? Brněnská konference přináší dobré zprávy

Výroba a sdílení energie v rámci tzv. energetických komunit hned několik výhod. V některých státech EU jsou již běžnou praxí, brzy bude legislativní rámec umožňující energetickou soběstačnost přijat i v ČR…

Koordinátor konference

Ondřej Durkáč

[email protected]

Partneři